Privacy Policy

CyberSpacers.com cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập trực tuyến và các thành viên Super Team.

Tuyên bố chính sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các biện pháp chúng tôi đã thực hiện để cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật cho tất cả mọi người.

THÔNG TIN ID CÁ NHÂN

Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai bất cứ lúc nào.

Chúng tôi chỉ thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ khách truy cập khi những cá nhân này tự nguyện gửi thông tin nói trên.

Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ có thể kiểm chứng trước:

(1) có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc cung cấp cho cha mẹ thông báo;

(2) trả lời trực tiếp yêu cầu cụ thể của trẻ;

(3) đáp ứng yêu cầu cụ thể của trẻ cùng với việc cung cấp thông báo của cha mẹ về việc sử dụng đó;

(4) bảo vệ sự an toàn của trẻ em; và/hoặc

(5) tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Quá trình đồng ý và thông báo được đề cập ở trên cho phép cha mẹ và người giám hộ có khả năng thông báo cho CyberSpacers.com nếu họ không muốn chúng tôi sử dụng thêm thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi đã thu thập được từ con của họ.

Những điều sau đây được CyberSpacers.com coi là thông tin nhận dạng cá nhân:

1) Họ và tên,

2) địa chỉ email,

3) địa chỉ đường phố

4) số điện thoại.

CyberSpacers.com có thể yêu cầu thông tin nhận dạng như vậy từ trẻ em liên quan đến thành viên Nhóm, cuộc thi, trò chơi, khảo sát, diễn đàn, bài nộp nội dung, hoạt động trong lớp học, yêu cầu đề xuất và yêu cầu của khách truy cập đối với các sản phẩm miễn phí (ví dụ: thẻ thành viên Cyber Super Team. v.v.) hoặc thông tin khác. Thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi sẽ chỉ được sử dụng bởi CyberSpacers.com hoặc các đại lý của nó cho mục đích nội bộ và sẽ không được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.

THÔNG TIN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CHO CHA MẸ VÀ/HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ

Có rất nhiều hoạt động vui vẻ, truyền cảm hứng, thông tin, tương tác và lành mạnh trên CyberSpacers.com mà trẻ em có thể tham gia và tận hưởng mà không cần phải chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân.

Tuân thủ Đạo luật bảo mật trực tuyến của trẻ em của Ủy ban Thương mại Liên bang – đối với bất kỳ hoạt động nào yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như thành viên nhóm và các cuộc thi, CyberSpacers.com sẽ không quy định sự tham gia của trẻ em vào một hoạt động về đứa trẻ đó tiết lộ nhiều thông tin nhận dạng cá nhân hơn mức cần thiết hợp lý để quản lý hoạt động. Đối với một số hoạt động trực tuyến nhất định, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ có thể kiểm chứng trước khi thu thập hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ.

THÔNG TIN ID PHI CÁ NHÂN VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ COOKIE

Chúng tôi không thu thập thông tin thông qua việc sử dụng một công nghệ phần mềm gọi là “cookie”.

Thông tin không nhận dạng cá nhân mà chúng tôi theo dõi là ẩn danh và sẽ không bao giờ được xác định hoặc dẫn chúng tôi trở lại bất kỳ khách truy cập nào của chúng tôi.

SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ IP

Chúng tôi thu thập địa chỉ IP để có được thông tin tổng hợp về việc sử dụng CyberSpacers.com. Địa chỉ IP là một số được gán cho máy tính của bạn bởi một máy chủ Web khi bạn đang ở trên web. Khi bạn ở trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi có một máy chủ back-end ghi lại địa chỉ IP của máy tính của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin chúng tôi tìm ra từ việc theo dõi địa chỉ IP trong tổng hợp, chẳng hạn như có bao nhiêu người dùng đã nhập một khu vực cụ thể của trang web của chúng tôi và không theo dõi một địa chỉ IP cụ thể để xác định người dùng cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để xác định người dùng nếu chúng tôi cảm thấy có hoặc có thể có vấn đề về an toàn và / hoặc bảo mật hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CyberSpacers.com đảm bảo rằng tất cả thông tin, thông tin nhận dạng cá nhân và không nhận dạng cá nhân, mà nó nhận được thông qua Internet được bảo mật chống lại truy cập trái phép. Thông tin này được giữ trong một hệ thống cách ly với kết nối trực tiếp với Internet.

NỐI KẾT ĐẾN CÁC SITE KHÁC

Khách truy cập vào CyberSpacers.com sẽ tìm thấy các liên kết đến các trang web hoặc Internet trên toàn thế giới được sở hữu, kiểm soát và / hoặc quản lý độc lập có nội dung mà chúng tôi đã tìm thấy sự quan tâm có thể / thích hợp cho khách truy cập của chúng tôi. Trong nhiều trường hợp, các liên kết đại diện cho các dự án hợp tác hoặc liên kết lẫn nhau được thiết lập với các tổ chức được kết nối với các trang web này. Mặc dù ban đầu chúng tôi truy cập các trang web này mà chúng tôi liên kết trực tiếp, xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung xuất hiện trên các trang web này và nội dung đó có thể liên tục thay đổi. Chúng tôi khuyên trẻ em nên kiểm tra với cha mẹ hoặc giáo viên của chúng trước khi nhấp vào bất kỳ trang web mới nào.